Author Archive

Cho thuê âm thanh, ánh sáng giá rẻ của tổ chức sự kiện

Ứng dụng sự kiện đang trở thành tiêu chuẩn của ngành. Sếp tiếp theo của bạn sẽ muốn biết bạn hiểu các chức năng

Cho thuê ban nhạc biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp

Các sự kiện lớn và nhỏ đã hoạt động trên thiết bị di động. Người tham dự đang mong đợi để có thể xem

đánh bài việc mở rộng phạm vi tiếp cận xã hội

Chúng tôi đã nói về việc mở rộng phạm vi tiếp cận xã hội của bạn, nhưng điều gì về phạm vi tiếp cận