TỐ CHẤT poker NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẢI CÓ KHI HOÀ GIẢI

Người lãnh đạo khi điểu đình phải có những tố chất gì? Khi hai bên rơi vào tình trạng không thể giải quyết mâu thuẫn, người lãnh đạo phải xuất hiện giống như một vị cứu tinh, giúp cho tình hình có chuyển biến tốt, mang đến ánh sáng hi vọng khi cả hai vẫn còn đang trong tinh trạng khốn đốn.

Vậy, làm người lãnh đạo hoà giải, nên có những tố chất gì? Nhà hoà giải nổi tiếng Weilian. Ximujin đã đê’ xuất những tố chất một người lãnh đạo hoà giải phải cỏ với một giọng hải ước như sau:

(1) Tinh thần nhẫn nại trong công việc.

(2) Đặc trưng chân thành và hung mãnh.

(3) Có tài nói chuyện hài ước của người Ailen.

(4) Có sức bển của thể lực giống như vận động viên đua ngựa đường dài.

(5) Khả năng né tránh của trung vệ trong bóng đá.

(6) Sự giảo hoạt theo kiểu của Majiyaweili

(7) Kĩ xảo thăm dò cá tính của một bác sĩ tâm thần.

(8) Vờ câm không muốn nói ra đặc tính riêng tư.

(9) Mặt dày như da của tê giác.

(10) Chính trực khồng chút riêng tư.

(11) Có kiến thức cơ bản và niềm tin của quá trình đàm phán tập thể.

(12) Kiên trì nguyên tắc tự nguyện, không dùng mệnh lệnh cưỡng chế.

(13) Có niềm tin cơ bản vào năng lực tiềm tàng và giá trị quan trọng của con người, bao gồm năng lực bình giá ưu khuyết điểm cá nhân.

(14) Có thể không xử lí theo tình cảm phân tích cái gì có thể đạt được, cái gì muốn đạt được.

(15) Có lòng hăng hái và lòng tự tôn cao, đồng thời phải có tinh thần khiêm tốn.

Trang chủ: daotaoloto.com

poker

Leave a Reply