HOÁ GIẢI MÂU THUẪN TỪ TRONG MẦM MỐNG poker

Mâu thuẫn nói đến ở đây, chủ yếu là sự không nhịp nhàng của người cấp dưới về các mặt như lợi ích, ý kiến, thái độ, hành vi… giữa họ phát sinh ra trạng thái mâu thuẫn. Những mâu thuẫn đó gây ra những nguy hại với các mức độ khác nhau đối với trật tự cuộc sống bình thường, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu.

poker

Cách hiệu quả để phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn là phải nắm bắt được điểm nóng của mâu thuẫn. Bất kể là mâu thuẫn giữa cá nhân hay đoàn thể, khi mâu thuẫn chưa phát sinh, một vấn để nào đó được tích tụ trở thành điểm nóng hai bên quan tâm, tranh chấp, không nhượng bộ lẫn nhau, ví dụ như một quan điểm nào đó về mặt chính trị, một hạng mục cụ thể liên quan đến lợi ích thiết thân, một hành vi, khuynh hướng nào đó về mặt đạo đức, sự ngăn cách về phương diện tình cảm…

Nếu như hai bên tiếp tục tích tụ mâu thuẫn vê đỉểm nóng nào đó, đến một mức độ nhất định, sẽ hình thành xung đột xung quanh vấn đề đó.

Các nhà xã hội học cho rằng, sự mâu thuẫn giữa các đoàn thể giống như một quả bóng căng hơi, tất nhiên là càng tích lại càng lớn.

Bởi vậy, trước khi đến giới hạn nổ tung ra, hãy giải phóng một ít không khí ra ngoài, tránh mâu thuẫn đến cao trào, cũng để không đến nỗi hình thành xung đột.

Khi cấp dưới phản ứng quá nóng vội đối với một vấn để quan tâm sẽ có thể hình thành một kiểu tâm lí thời thượng, đặc điểm nổi bật của kiểu tâm lí này là sắc thái tinh thẩn rất sâu đậm, sự truyền nhiễm lẫn nhau rất nhanh, sắc thái tinh thần thể hiện ra ngoài, đó chính là sự đối lập tinh thần mạnh mẽ đối với các vị lãnh đạo có liên quan, đặc biệt là khi yêu cầu của một bộ phận người không được đáp ứng, thì đặc điểm đó càng rõ ràng.

Nếu như lãnh đạo không kịp thời khai thông, sự đối lập đó sẽ ngày càng mạnh mẽ dẫn đến xung đột. Đối với điểu này, người lãnh đạo cũng phải giải quyết, khai thông từ vấn đề tinh thần.

Trang chủ: daotaoloto.com

 

Leave a Reply